Jinekolojik SorunlarMenopoz Tedavisi

Hormon Replasman, Meme Kanseri Riskini Etkiler mi?

Hormon replasman tedavisi ile meme kanseri riski arasındaki ilişki henüz tam olarak netlik kazanmamıştır. Bu konuda sadece hormon replasman tedavisinin kısa ya da uzun süre uygulanmasına bağlı olarak ortaya çıkan meme kanseri riski ile ilgili rakamsal verilerden bahsetmek mümkündür.

Bazı hastalarda tedavi, menopoz sonrasında ortaya çıkan semptomların en yoğun yaşandığı dönem sona erinceye dek 1-2 yıl kadar, bazı hastalarda ise on yıl ya da daha üzeri uzun bir süre uygulanır. Yine bazı hastalara sadece östrojen takviyesi yapılırken bazı hastalara hem östrojen hem de progestin içeren kombine bir tedavi uygulanır. İşte meme kanseri riski bu durumlarla alakalı olarak daha çok ya da daha az ortaya çıkar.

Bazı araştırmalar 3 yıl ya da daha kısa süreli östrojen takviyesinin ya da östrojen ve progestinden oluşan kombine hormon takviyesinin meme kanseri riskini ya çok az arttırdığını ya da hiç arttırmadığını, buna karşılık 10 yıl ve üzeri uzun süreli tedavilerin bu riski arttırdığını ortaya koymaktadır. Kısa süreli tedavilerde görülen faydalar risklerden daha fazla iken, uzun süreli tedavilerde yararlarla risklerin birbirlerine karşı oranı tam olarak belirlenmediğinden daha dikkatli değerlendirmeler yapılması gerekir.

( Kesin bir kanıt olmamasına rağmen ) yapılan iki yeni çalışma neticesinde hormon replasman tedavisi ve meme kanseri arasındaki ilişki ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

  • Hormon takviye tedavisinin uygulandığı gruplarda, uygulanmayanlara oranla 4 kat fazla kanser vakası görülmüştür.
  • 4 yıl ya da daha uzun süre hormon replasman tedavisi uygulanan hastalar arasında risk artışı görülmemiştir.
  • Östrojen takviye tedavisine oranla östrojen ve progestinden oluşan “kombine hormon takviye tedavisi” daha fazla risk oluşturmaktadır.
  • Her iki tedavide de zayıf kadınlarda meme kanseri riski daha fazla görülmüştür.
Daha Fazla Göster

Prof. Dr. Ateş Karateke

Görevi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakultesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı. Doğum yeri,Tarihi: Kayseri / Develi – 22 Agustos 1959 Medeni durumu: Evli, 2 çocuklu Yabancı dil: İngilizce Askerlik durumu: 1990-91 Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı -- Devamını Oku

Benzer Konular

Bu Makalemizi Okudunuz Mu?

Close