Kadın KanserleriMeme KanseriTıbbi Konular

Meme Kanseri Türleri

Duktal karsinoma in situ (DCIS)

Süt kanallarını döşeyen hücreler, kontrolsüz bir şekilde üremeye başladıkları an, ilk olarak kanalı dolduruyorlar. Henüz kanalın dışına taşmayan bu evreye, duktal karsinoma in situ (DCIS) ismi verilir. Bu evre, meme kanserinin en erken evresidir. Kanser hücreleri, daha kanal dışına çıkmadığından dolayı, vücudun herhangi bir yerine sıçramamış durumda olur. Bu sebeple, yalnızca bu bölgenin operasyon ile çıkartılması sonucu, kanser tam olarak tedavi edilebiliyor.

Duktal karsinoma in situ evresinde, tümör boyu, çoğunlukla el ile yapılan muayene sonucunda saptanamayacak kadar küçük olur. Bu evrede kanser, daha çok mamografi testi ile saptanmaktadır. Bu sebepten dolayı, kanserin erken zamanda teşhis edilebilmesi için, 40 yaşını dolduran bütün kadınların, her yıl rutin olarak, mamografi filmini çektirmesi tavsiye edilir.

Lobuler karsinoma in situ (LCIS)

Süt bezleri hücrelerinden dolayı olan ve bez dışına taşmamış anlamını taşıtan Lobuler Karsinoma in Situ, ismine rağmen kanser olarak kabul edilmemektedir. Nedeni ise, süt bezinin dışına çıkarak yayılmamasıdır. Bize yalnızca, bu memede kanserin ilerleme riskinin fazlalaştığını ve dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor.

İnvaziv duktal karsinoma

Bir müddet sonra, kanser hücreleri kanal dışına çıkıyorlar; bu evre invaziv (infiltratif) safha, yani kanserin memeyi istila etmesi evresidir.
Meme kanserleri içinde en çok, invaziv duktal karsinomayı görülmektedir.

İnvaziv lobuler karsinoma

Memede ikinci sıklıkta görülen kanser, İnvaziv lobuler karsinoma dır. Bu kanser de, süt bezlerinin sebep olduğu ve bez dışına çıkmış olan kanserdir.

Diğer meme kanseri türleri

Medullar karsinoma ve Müsinöz karsinoma da diğer meme kanseri türleridir. Bu kanserler, invaziv duktal karsinoma ve invaziv lobular karsinomadan daha iyi görülüyorlar.

Tübüler karsinoma, meme kanserleri arasında en iyi görülenidir. Meme kanserlerinin yaklaşık olarak % 2 sini oluşturuyorlar.
Enflamatuar meme kanseri, meme derisinde oluşan kızarıklık, ısı artışı ve kalınlaşma gibi bulgularla teşhis ediliyor. Burada herhangi bir enfeksiyon söz konusu değildir. Sıcak ve kızarık bir görüntü, kanser hücrelerinin meme derisinin lenf kanallarına yayılması ile meydana geliyor. İlk görüldüğü andan beri, ileri düzeyde olan evre (Evre IIIB) kabul ediliyor. Enflamatuar meme kanseri , kanserin hücresel kaynağı yada yapısını değil, klinik görünümüne göre yapılan bir safha yı, işaret etmektedir ve az önce bahsedilen gruplandırmanın dışında kalmaktadır.

Meme kanseri tipleri

Meme kanserinin çeşitli tipleri mevcuttur. Fakat tip olarak, iki ana gruba ayrılmaktadır. 1. tip, noninvaziv veya diğer bir deyiş ile in situ (yayılma göstermeyen), 2. olarak ta invaziv (yayılma potansiyeli olan) gruplandırılmaktadır.

Noninvaziv kanserler

Herhangi bir yayılma göstermeyen (in situ) kanserler de gene kendi arasında  ‘duktal karsinoma in situ’ ve ‘lobüler karsinoma in situ’ olmak üzere 2 ayrı grupa ayrılıyor. Tarama mamografilerinin ön safhaya gelmesi ile, yayılma göstermeyen (in situ) kanserlerin, bütün meme biyopsileri içerisinde görülme çokluğu ortalama % 1.4′ten % 10′lara, bütün meme kanserleri içerisinde ki seviyelerin de, % 5′ten % 15′lere çıkması dikkat çekmektedir.

Klasik lobüler karsinoma in situ: İki memede de, 8 ile 10 kat arasında meme kanseri riskini yükselten önemli bir bulgudur. Bu tür hastalara yakın takibin dışında, tamoksifen gibi koruyucu bir çeşit ilaçlar verilmektedir. Bunun dışında, koruyucu amaçlı her iki memenin de dokusunu çıkartma (basit mastektomi) yöntemi ile cerrahi tedaviler uygulanabilir. Bunun yanı sıra, plastik cerrahi yöntemleri ile, protez ve buna benzeyen cerrahi rekonstrüktif işlemlerin eklenmesi ile birlikte, görüntü açısından sevindirici sonuçlar elde edilebilmektedir.

İn situ duktal kanserler (İSDK, intraduktal kanser): Genel olarak bu kanser tipi, kendini muayenede belli etmiyor. Belirtisi; mamografide saptanan, düzensiz ufak boyutlu kireçlenme bulgusu yada  (pleomorfik mikrokalsifikasyon) kanlı/şeffaf tek kanaldan memebaşı akıntısı şeklinde görülmektedir. İSDK, normal hücrelerden sıçrama fonksyonu olan (invaziv) kanser hücrelerine geçiş olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir kitle oluşturmadığından dolayı, tel ile yada radyoaktif malzemeler ile işaretlenerek çıkarılıyor.

Şayet kanser, tek odaklı bir durumda ise, çevresinde yeterli miktarda temiz doku bırakılıyor. Geriye kalan meme dokusuna radyoterapi (RT) yapıldığında hastalık, klinik olarak iyi bir ilerleme kaydediyor. Eğer memenin birden fazla alanında bulunuyorsa, bütün meme dokusunun çıkarılması ile bu durum, % 100′e varan seviyelerde tam iyileşme görülüyor. İSKD’de, koltukaltında bulunan lenf bezlerinin tutulumuna çok az olarak % 1 ile % 3 civarında rastlanıyor. Bu sebepten dolayı, bütün memenin çıkarılması gereken hastaların; daha kötü etkenler gösteren (yüksek gradlı vs.) bir takım tiplerinde, koltukaltı lenf bezlerinde kanser hücrelerini tutması en olası bekçi lenf bezlerini çıkarmak (sentinel lenf nodu biyopsisi) gerekli olabiliyor.

İnvaziv  kanserler

Sütü memenin başından dışarı aktaran, meme kanallarını döşeyen hücrelerde oluşumuna devam eden duktal karsinom, en çok görülen meme kanseri tipidir. Bu durum da, sıçrama etkilerine göre ayrılıyor: Eğer Duktal karsinomun sıçrama özelliği bulunmuyor ise, in situ formda, sıçrama potansiyeli görülüyor ise, invaziv formda var olduğu biliniyor.

Süt yapan bezlerden (lobül) oluşan kanser, lobüler karsinom olarak isimlendiriliyor. Lobüler karsinom da, aynı şekilde sıçrama özelliğine göre 2 gruba ayrılıyor. Sıçrama özelliği bulunmuyor ise in situ, formda sıçrama faktörleri bulunuyor ise, invaziv  formda oluyor.

Daha Fazla Göster

Prof. Dr. Ateş Karateke

Görevi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakultesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı. Doğum yeri,Tarihi: Kayseri / Develi – 22 Agustos 1959 Medeni durumu: Evli, 2 çocuklu Yabancı dil: İngilizce Askerlik durumu: 1990-91 Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı -- Devamını Oku

Benzer Konular

Bu Makalemizi Okudunuz Mu?

Close